ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,472
ปีนี้
15,339
ปีที่แล้ว
15,044
ทั้งหมด
98,687
ไอพี ของคุณ
3.234.210.25

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านศรีสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256431 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 เมษายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านตาพระ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านลำแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองขอน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านเขว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2564
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต31 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต31 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็น รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ23 มีนาคม 2563
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กหนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลังคาโดยสาร23 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ชนิด ๖ ล้อ23 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)22 สิงหาคม 2562
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง22 สิงหาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327 ธันวาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1419 สิงหาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีนาคม29 มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ธันวาคม04 มกราคม 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256126 ตุลาคม 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.5)05 ตุลาคม 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.1)05 ตุลาคม 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256105 ตุลาคม 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256109 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256104 เมษายน 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256029 ธันวาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256507 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256501 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 แบบ สขร.24 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256507 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256531 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256431 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256429 ตุลาคม 2564
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256430 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256431 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256430 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256430 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256431 มีนาคม 2564
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1