ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,472
ปีนี้
15,339
ปีที่แล้ว
15,044
ทั้งหมด
98,687
ไอพี ของคุณ
3.234.210.25
ว่าที่ร้อยตรีวินัย เกียรติกำจร
ปลัดเทศบาลตำบลโคกขมิ้น


นางสาววีรินทร์ฑิรา แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอุทัย จูประโคน
นิติกรชำนาญการ


นางวิไลวรรณ จำลองกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายชวพงษ์ วิชัยรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศริวรรณ กิมานันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเอกชัย ปาประโคน
พนักงานขับรถยนต์


นายมนด เพกประโคน
พนักงานดับเพลิง


นายนิธิวัฒน์ ปราชญ์จากโยธิน
คนงานทั่วไป


นายเถลิงศักดิ์ จูประโคน
คนงานทั่วไป


นางสมยงค์ ดุขุนทด
คนงานจ้างเหมา


นางสาวดวงเดือน แพงศรี
คนงานจ้างเหมา


นายประเสริฐ ปานเจริญ
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน


นายสุข คะนวนรัมย์
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน


นายสุชาติ แก้วสอน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน