ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,472
ปีนี้
15,339
ปีที่แล้ว
15,044
ทั้งหมด
98,687
ไอพี ของคุณ
3.234.210.25
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
2ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.25651 ต.ค. 2564
3ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ของเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ-25651 ต.ค. 2564
6หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร1 ต.ค. 2564
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ.25642 ก.พ. 2564
8ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256314 ธ.ค. 2563
9ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
10ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าาง ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
11ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์2 มิ.ย. 2563
12ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)11 ส.ค. 2559
13ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3)10 ก.ค. 2557

1