ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
419
เดือนที่แล้ว
1,867
ปีนี้
12,540
ปีที่แล้ว
15,044
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84
ลำดับรายการวันที่
1คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร13 พ.ค. 2563
2แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ค. 2563
3คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร5 พ.ค. 2563
4คำขอจดทะเบียนพาณิชย์5 พ.ค. 2563
5แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ5 พ.ค. 2563
6แบบขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค5 พ.ค. 2563
7แบบคำขอใบอนุญาต ประเภท กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 พ.ค. 2563
8แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ค. 2563
9เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 พ.ค. 2563
10แบบรับรองสถานะของครัวเรือนตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน5 พ.ค. 2563
11ใบยืมครุภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ5 พ.ค. 2563

1