ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
55
เดือนที่แล้ว
1,094
ปีนี้
2,047
ปีที่แล้ว
24,651
ทั้งหมด
70,351
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91
ลำดับรายการวันที่
1คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร13 พ.ค. 2563
2ใบยืมครุภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ5 พ.ค. 2563
3แบบรับรองสถานะของครัวเรือนตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน5 พ.ค. 2563
4เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 พ.ค. 2563
5แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ค. 2563
6แบบคำขอใบอนุญาต ประเภท กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 พ.ค. 2563
7แบบขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค5 พ.ค. 2563
8แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ5 พ.ค. 2563
9คำขอจดทะเบียนพาณิชย์5 พ.ค. 2563
10คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร5 พ.ค. 2563
11แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ค. 2563

1