ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
55
เดือนที่แล้ว
1,094
ปีนี้
2,047
ปีที่แล้ว
24,651
ทั้งหมด
70,351
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม26 ต.ค. 2561
2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 254226 ต.ค. 2561
3พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 253526 ต.ค. 2561
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.255226 ต.ค. 2561
5พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 256026 ต.ค. 2561
6พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250826 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 252226 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252226 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 254226 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254326 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 ต.ค. 2561

1