ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
55
เดือนที่แล้ว
1,094
ปีนี้
2,047
ปีที่แล้ว
24,651
ทั้งหมด
70,351
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91
ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี14 พ.ค. 2562
2เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 พ.ค. 2562
3เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง14 พ.ค. 2562
4เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสิบบน14 พ.ค. 2562
5เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต14 พ.ค. 2562
6เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วม14 พ.ค. 2562
7เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 พ.ค. 2562

1