ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,050
เดือนที่แล้ว
1,702
ปีนี้
1,050
ปีที่แล้ว
15,044
ทั้งหมด
84,398
ไอพี ของคุณ
35.153.100.128
1
ประชุมชี้แจง และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น ในการทิ้งมูลดินโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

ว่าที่ร้อยตรีวินัย. เกียรติกำจร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น ประชุมชี้แจง และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น ในการทิ้งมูลดินโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้องจะแกเอิด หมูที่ 2 บ้านตาแก ตำบลโคก ขมิ้น

21 เมษายน 2564

ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 3,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโคกขมิ้น​(ศส.ปชต.) ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 3

11 มีนาคม 2564

ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโแสลงคง หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโคกขมิ้น​(ศส.ปชต.) ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโแสลงคง หมู่ที่ 1

10 มีนาคม 2564

ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโคกบัว หมู่ที่ 10,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโคกขมิ้น​(ศส.ปชต.) ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโคกบัว หมู่ที่ 10

09 มีนาคม 2564

 ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 12,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโคกขมิ้น​(ศส.ปชต.) ออกรณรงค์​ ​ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น​ ที่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 12

08 มีนาคม 2564

เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 และบ้านพงษ์ศิริ หมู่ที่ 14. ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับ​​ ​คณะครู​ นักเรียน​โรงเรียนบ้านโคกขมิ้ เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 และบ้านพงษ์ศิริ หมู่ที่ 14. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

17 ธันวาคม 2563

นายอำเภอพลับพลาชัย ให้เกียรติร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านลำเดง และหมู่ 2 บ้านตาแก ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

17 ธันวาคม 2563. นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอพลับพลาชัย ให้เกียรติร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านลำเดง และหมู่ 2 บ้านตาแก ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยการบูรณาการร่วมของเทศบาลตำบลโคกขมิ้น กศน.อำเภอพลับพลาชัย และคณะครูโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านตาแก

17 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับ​กศน.อำเภอพลับพลาชัย​ และ​คณะครู​นักเรียน​โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

16 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น​ ร่วมกับ​กศน.อำเภอพลับพลาชัย​ และ​คณะครู​นักเรียน​โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านโคกเพชร ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

16 ธันวาคม 2563

zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th
ว่าที่ร้อยตรีวินัย เกียติกำจร. ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคก ขมิ้น
#เทศบาลตำบลโคกขมิ้น
ขอร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
09 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต้านภัยแล้ง,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอพลับพลาชัย ร่วมกับนายมานพ. จูประโคน นายกอบต.โคกขมิ้น และจิตอาสาภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต้านภัยแล้ง การประสานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน กับโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บ้านพงษ์ศิริ หมู่ที่ 14 ต. โคกขมิ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

28 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านตาพระ ทะเมนชัย - บ้านพลับ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ. จูประโคน นายก อบตโคกขมิ้น ร่วมกับนายพีรพล. แป้นประโคน กำนันตำบลโคกขมิ้น นายบรรจบ สมนึกตน ผู้ใหญ่บ้าน ม.ที่ 13 และราษฎรจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day ตำบลโคกขมิ้น ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านตาพระ ทะเมนชัย - บ้านพลับ เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา

20 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำ สนามฟุตซอล ในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ จูประโคน นายก อบต .โคกขมิ้น ดำเนินการ จัดทำ สนามฟุตซอล ในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ(โดมอเนกประสงค์) เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลโคกขมิ้น ได้ใช้ในการเล่นกีฬา อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความสมัครสมานสามัคคี และได้มีกลุ่มจิตอาสาเยาวชนมาช่วย ในการทำสนามในครั้งนี้ด้วย

17 กุมภาพันธ์ 2563

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ จูประโคน นายก อบต โคกขมิ้น พร้อมด้วยนายวีรชัย ทูลประโคน ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.โคกขมิ้น และคณะ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยกระบวนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผวจ.บุรีรัมย์.เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

15 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกขมิ้น (สัจจะวันละ 1 บาท) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(โดมอเนกประสงค์) อบต.โคกขมิ้น

14 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

นายมานพ. จูประโคน นายก อบต. โคกขมิ้น ประธานจัดโครงการ อบรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์) ณ บ้านเขว้า ม.4 ต.โคกขมิ้น อ. พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

12 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (146 รายการ)