ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
147
เดือนที่แล้ว
2,818
ปีนี้
21,506
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
126,748
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 (เดือน ก.ค.66 - ก.ย.66)30 มิ.ย. 2566
2รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒ )12 เม.ย. 2566
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 30 มิ.ย. 25663 เม.ย. 2566
4รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (เดือน เม.ย.66 - มิ.ย.66)31 มี.ค. 2566
5รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโคกขมิ้น16 มี.ค. 2566
6รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เดือน ม.ค.66 - มี.ค.66)29 ธ.ค. 2565
7รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 ต.ค. 2565
8รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)1 ต.ค. 2565
9รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 1 ปี 2566 (เดือน ต.ค.65 - ธ.ค.65)30 ก.ย. 2565
10รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (เดือน ก.ค.65 - ก.ย.65)30 มิ.ย. 2565
11รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (เดือน เม.ย.65 - มิ.ย.65)31 มี.ค. 2565
12รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 24 ก.พ. 2565
13รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
14รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
15รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 มิ.ย. 2564
16รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 มี.ค. 2564
17รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เดือน ม.ค.64-มี.ค.64)30 ธ.ค. 2563
18รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือน ต.ค.63-ธ.ค.63)29 ก.ย. 2563
19รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 21 ก.พ. 2563
20แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 2 27 ธ.ค. 2562

1 2   >>  >|