ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
147
เดือนที่แล้ว
2,818
ปีนี้
21,506
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
126,748
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร13 พ.ค. 2563
2แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ค. 2563
3คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร5 พ.ค. 2563
4คำขอจดทะเบียนพาณิชย์5 พ.ค. 2563
5แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ5 พ.ค. 2563
6แบบขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค5 พ.ค. 2563
7แบบคำขอใบอนุญาต ประเภท กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 พ.ค. 2563
8แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ค. 2563
9เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 พ.ค. 2563
10แบบรับรองสถานะของครัวเรือนตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน5 พ.ค. 2563
11ใบยืมครุภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ5 พ.ค. 2563

1